Четиридесет български училища се присъединяват към Програмата за посланици на ЕП

Програмата за училища посланици на Европейския парламент разширява обхвата си през учебната 2018/2019 година с нови 40 училища от цяла България. Целта на инициативата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация и да ги подтикне към по-засилено гражданско участие в демократичния процес.
Основните критерии, които бяха взети предвид при избора на участниците, бяха мотивацията на кандидатстващите учители, силните страни на училищата, обхватът и иновативността на предложената примерна дейност, за да се събуди интересът и да се разширят знанията на учениците за функциите и ролите на европейските институции.
За избраните училища инициативата ще продължи с провеждането на встъпителен семинар за преподаватели, който се проведе през месец октомври. Това обучение подготви педагогическите екипи, които ще се заемат с организацията и осъществяването на Програмата. След това започна обучителният процес в избраните училища и ще бъдат изпълнени заложените дейности, сред които симулационни игри, провеждане на информационни кампании, честване на Деня на Европа и др. Този етап от програмата ще бъде оценяван от Бюрото на Европейския парламент, а най-добре представилите се ще получат статут на училище посланик, както и възможност за участие в специализирани инициативи на ЕП в Страсбург и Брюксел.
Училище посланик стана СУ „Христо Ботев“ със старши посланик Радка Трифонова – учител по История и цивилизаци . Младши посланици са 17 ученици от 9,11 и 12 клас , които ще информират своите съученици наученото относно европейската парламентарна демокрация и изпълняват различни задачи свързани със ЕС. Младшите посланици работят неуморно всеки понеделник от 14.00 часа за повече знания свързани с Европейския Съюз и европейските институции.Всеки ,който желае може да се присъедини, като доброволец . Благодарим на всички ,които ни предложиха помощ и идеи за нашата кауза.