Провеждане на самооценяване SELFIE

Преподавателят Ви ще ви инструктира на кой линк да кликнете, след което започнете да попълвате въпросниците.

За ученици от прогимназиален етап:
https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=lVHSoWj&lang=bg

За ученици от гимназиален етап:
https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=6YO8tVc&lang=bg