Покана за участие в комисии за ДКИ

Уважаеми работодатели,
В СУ „Христо Ботев“ гр.Тутракан предстои провеждане на Държавни квалификационни изпити по Теория на професията и специалността и Практика на професията и специалността за учениците от випуск 2019 година през месец юни.
В тази връзка отправяме покана към Вас, работодатели за участие в комисии за провеждане на държавните квалификационни изпити…

Прегледайте поканата