22.08.2016

Учебници

Списък на учебниците за VIIІ – ХІІ клас за учебната 2018-2019 година

VIII клас – Общообразователна подготовка

Предмет

Издателство

Автор

Български език

ИК „Анубис” ООД

М.Георгиева и колектив

Литература

ИК „Анубис” ООД

К. Протохристова и колектив

Математика

Просвета – София”АД

К. Банков и колектив

Информационни технологии

Домино”ЕООД

Ив. Първанов

История и цивилизации

Просвета – София”АД

Б. Гаврилов и колектив

География и икономика

ИК „Анубис” ООД

А. Попов, Е. Илиева

Философия

Просвета – София”АД

Е. Иванова-Варджийска и колектив

Биология и здравно образование

ИК „Анубис” ООД

М. Шишиньова и колектив

Физика и астрономия

Булвест 2000” ООД

М. Максимов

Химия и опазване на околната среда

ИК „Анубис” ООД

С. Цаковски и колектив

Музика

Просвета – София”АД

Л. Пейчева и колектив

Изобразително изкуство

Просвета плюс“ ЕООД

М.Мойнова, В.Гунева

Предприемачество за 8 клас

Мартилен“

К. Тодоров

VІІІ а клас – професия „Техник на компютърни системи“ – разширено изучаване на английски език:

Учебник/Учебни тетрадки

Издателство

Автор

Учебник Focus for Bulgaria, A1

Пиърсън Едюкейшън Лимитид“ /С.А.Н.-ПРО/

П. Райли и колектив

Учебна тетрадка Focus for Bulgaria, A1

Р.Фрикер, Б.Михаловски

Учебник Focus for Bulgaria, A2

С. Кей и колектив

Учебна тетрадка Focus for Bulgaria, A2

Д. Брейшоу, Б.Михаловски

VІІІ б клас – професия „Икономист“ –

без интензивно и без разширено изучаване на чужд език:

Учебник/Учебни тетрадки

Издателство

Автор

Учебник по английски език English in Mind for Bulgaria, A1

Клет България“ ООД

Х. Пухта и колектив

Учебна тетрадка English in Mind for Bulgaria, A1

Учебник по английски език English in Mind for Bulgaria, A2.1
Учебна тетрадка English in Mind for Bulgaria, A2.1
Учебник по английски език English in Mind for Bulgaria, A2.2
Учебна тетрадка English in Mind for Bulgaria, A2.2
Учебник по Руски език „Успех“ А2

Издателство Велес“ ООД

Т.Ненкова

Учебна тетрадка по Руски език „Успех“ А2

ІХ клас – Общообразователна подготовка

Предмет

Издателство

Автор

Български език

ИК „Анубис” ООД

М.Георгиева и колектив

Литература

ИК „Анубис” ООД

К. Протохристова и колектив

Математика

Просвета – София”АД

К. Банков

Информационни технологии

Домино”ЕООД

Ив. Първанов

История и цивилизации

Просвета – София”АД

М. Груев

География и икономика

ИК „Анубис” ООД

А. Попов

философия

Просвета – София”АД

Е. Варджийска

Биология и здравно образование

ИК „Анубис” ООД

М. Шишиньова

Физика и астрономия

Булвест 2000” ООД

М. Максимов

Химия и опазване на околната среда

ИК „Анубис” ООД

Ст. Цаковски

Музика

Просвета – София”АД

Л. Пейчева и колектив

Изобразително изкуство

Просвета плюс“ ЕООД

М.Мойнова, В.Гунева

ІХ а клас – професия „Програмист“ – разширено изучаване на английски език:

Учебник/Учебни тетрадки

Издателство

Автор

Учебник Focus for Bulgaria, В1.1

Пиърсън Едюкейшън Лимитид“ /С.А.Н.-ПРО/

Сю Кей

Учебна тетрадка Focus for Bulgaria, В1.1

Р.Фрикер, Б.Михаловски

Учебник по Руски език „Классно“ А1

Клет България“ ООД

Т. Алексиева

ІХ б клас – професия „Икономист“ –

без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – ПЪРВИ:

Учебник/Учебни тетрадки

Издателство

Автор

Учебник по английски език English in Mind for Bulgaria, А1.2

Клет България“ ООД

Х. Пухта и колектив

Учебна тетрадка English in Mind

for Bulgaria, А1.2

Учебник по Руски език „Классно“ А1 – част 1 и част 2

Клет България“ ООД

Т. Алексиева

Учебна тетрадка по Руски език „Классно“

ІХ б клас – професия „Икономист“ –

без интензивно и без разширено изучаване на чужд език – ВТОРИ:

Учебник/Учебни тетрадки

Издателство

Автор

Учебник по английски език English in Mind for Bulgaria, А1

Клет България“ ООД

Х. Пухта и колектив

Учебна тетрадка English in Mind for Bulgaria, А1

Учебник по Руски език „Классно“ А1 – част 1

Клет България“ ООД

Т. Алексиева

Учебна тетрадка по Руски език „Классно“

ІХа – професия „Програмист” – професионална подготовка

Предмет

Издателство

Автор

Увод в програмирането

в електронен вариант

Програмиране

Увод в обектно-ориентираното програмиране

 ІХ б – професия „Икономист”професионална подготовка

Предмет

Издателство

Автор

Обща икономическа теория

Мартилен”

ЗБУТ

Мартилен”

Обща теория на счетоводната отчетност

Мартилен”

Право

Мартилен”

Бизнес комуникации

Мартилен”

РКП

Мартилен”

Работа в учебното предприятие

Мартилен”

Х клас

Х клас – задължителна подготовка

Предмет

Издателство

Автор

Български език

Просвета – София”АД

Т. Ангелова

Литература

Просвета – София”АД

Ал.Шурбанов

Математика

ИК „Анубис” ООД

Ч. Лозанов

Информационни технологии

„Изкуства“

К.Манев, Б.Йовчева

I ЧЕ – Английски език

„Success – Intermediate“ – изд. Лонгман

Колектив

І ЧЕ – Руски език – Диалог с Росией

Булвест 2000” ООД

Л. Изворска

IІ ЧЕАнглийски език – ВВС

Летера“ ЕООД

Дж.Харисън, Кен Сингълтън

IІ ЧЕ – Руски език – Контакт 2

„Просвета“ – Лодос

Колектив

География и икономика

Булвест 2000” ООД 2012 г.

Р. Пенин

История и цивилизация

Даниела Убенова”

К. Грозев, В. Колев

Етика и право

ИК „Анубис” ООД

И. Колев,Р.Пожарлиев

Биология и здравно образование

Гея – Либрис” (2001 г)

Св. Евтимова

Физика и астрономия

Булвест 2000” ООД

М. Максимов

Химия и опазване на околната среда

ИК „Анубис” ООД

Г. Близнаков

Ха – професия „Програмист” – професионална подготовка

Предмет

Издателство

Автор

Приложни програмни системи Информационни технологии за 9 и 10 клас

„Нова звезда“

И. Иванов

Програмиране ІІ част Инфоратика І и ІІ част за 9 клас

„Коала Прес“

Л. Иванова

Учебна практика – Схемотехника

„Нови знания“

Величка Спасова

Учебна практика – Програмиране ІІ част – Информатика І и ІІ част 9 клас; Програмиране С++ – І част

– „Коала Прес“

София 2000“

Л. Иванова

М.Тодорова

Техническо чертане и документиране

„Нови знания“

В.Бойчева и Мария Гроздева

Аналогова схемотехника

„Нови знания“

В.Спасова

Цифрова схемотехника

„Нови знания“

М. Цонева

Хб – професия „ Сътрудник в малък и среден бизнес” – професионална подготовка

Предмет

Издателство

Автор

Макроикономика

Мартилен”

Право

Мартилен”

Проф. Г. Стефанов

Обща теория на счетоводството

Мартилен”

Доц. Петров

Бизнес комуникации

Нови знания”

Тенчева

ХІ клас

ХІ клас – задължителна подготовка

Предмет

Издателство

Автор

Български език

Просвета – София”АД

Т. Ангелова

Литература

Просвета – София”АД

Инна Пелева

Prospect Upper –  intermediate  (английски език)

Macmillan

Учебникът е наличен в училище

І ЧЕ – Руски език – Диалог с Росией

Булвест 2000” ООД

Л. Изворска

Математика

ИК „Анубис” ООД

Ч. Лозанов

История и цивилизация

Просвета – София”АД

издаден 2012 година

В.Гюзелев, Р. Гаврилова

Философия

Анубис”

И.Колев, Р. Пожарлиев

ХІ а – професия „Програмист” – професионална подготовка

Предмет

Издателство

Автор

Системи за управление на бази данни

Информационни технологии

Изкуства“

Колектив

Учебна практик а по Web дизайн

  • HTML в лесни стъпки

  • Step by step MS Office Front Pages 2003

  • Уеб Дизайн

Програмиране на Web дизайн

Софтпрес

Софтпрес

Изкуства“

Нова звезда“

Колектив

Колектив

Жюстин Топе

колектив

Учебна практика по софтуер и операционни системи

  • Преминаване към Linux

  • Step by step MS Windows XP

Програмиране С++ – І и ІІчаст

Софтпрес

Софтпрес

София 2000“

Марсел Ганее

Колектив

Магдалина Тодорова

Учебна практика по организация на компютъра

Въведение в персоналните компютри

Нови знания

Любен Тихомиров Гугов

Обектно ориентирано програмиране

  • Структури от данни и програмиране на С++;

Обектно ориентирано програмиране на базата на езика С++

Сиела

Сиела

Магдалина Тодорова

Магдалина Тодорова

Здравословни и безопасни условия на труд

Здравословни безопасни условия на труд

Нови знания

Атанаска Миленкова

Технология на програмирането

Научете сами Visual Basic 2015 за 24 часа

АлексСофт

Джеймс Фоксол

Учебна практика по технология на програмирането

Информатика с Visual Basic за 9 и 10 клас – 2 част

Нова звезда

И. Иванов,

П.Петров

ХІ б – професия „Сътрудник в бизнес услуги” – професионална подготовка

Предмет

Издателство

Автор

Финанси

Мартилен”

Колектив

Търговско право

Мартилен”

Колектив

Икономика на предприятието

Мартилен”

Колектив

Счетоводство на предприятието

Мартилен”

Колектив

Организацията в нейната среда

Мартилен”

Колектив

ХІІ клас

ХІІ клас – задължителна подготовка 

Предмет

Издателство

Автор

Български език

Просвета – София”АД

Т. Ангелова

Литература

Просвета – София”АД

Инна Пелева

Математика

ИК „Анубис” ООД

Ч. Лозанов

Свят и личност

Просвета”

 М.Грекова, Л.Деянова

ХІІ а – професия „Програмист” – професионална подготовка

Предмет

Издателство

Автор

Икономика

Мартилен”

Ант. Войкова

Чужд език по професията

Експрес Пъблишинг

Information Technology

Интернет програмиране

www.W3schools.com

Компютърна графика и дизайн – Adobe PremierPro; Adobe DreamWeaver CS3

София Прес“

колектив

Микропроцесорни системи

Нови знания“

Роман Петров

Компютърни мрежи

Нови знания -2013 г.

инж. Н.Йорданова

ХІІ б – професия „Сътрудник в малък и среден бизнес” – професионална подготовка

Предмет

Издателство

Автор

Чужд език по професията

Икономика на предприятието

Мартилен” 

Д. Дончев и колектив

Организация и управление на предприятието

Призма“

Стефанов

Предприемачество и дребен бизнес

Дионис“

Линдлер

Оперативен мениджмънт

Мартилен” 

Д. Дончев и колектив

Борси и борсови операции

Мартилен” 

Илиев

Работа с компютър в предприятието

Призма“

П. Асенова

Бизнес комуникации на чужд език

Колибри“

Д. Дожра