15.09.2016

Дневник, разписание и програма

Учениците имат следното дневно разписание:

1. 08:00-08:40

2. 08:50-09:30

3. 10:00-10:40

4. 10:50-11:30

5. 11:40-12:20

6. 12:30-13:10

7. 13:20-14:00

Организация на учебния ден 2018/2019

Седмична програма на учениците в начален етап през 1 срок на учебната 2018/2019

Седмична програма на учениците в прогимназиален етап през 1 срок на учебната 2018/2019

Седмична програма на учениците в гимназиален етап през 1 срок на учебната 2018/2019

Учебната програма за задължителното обучение и целодневните групи, можете да видите в електронния дневник:

Електронен дневник на училищетоДокументация на електронния дневник

Препоръка: Инсталирайте мобилното приложение на вашия смартфон !