12.12.2016

Обществен съвет

Списък на състава на обществения съвет

Учредително събрание на обществения съвет към училището

Декларация по чл.5 ал.1 от правилника за обществените съвети

Заповед 161 от 14.12.2016г.