24.01.2019

Списък на услуги, предоставяни от училището

Предлагани услуги от СУ „Христо Ботев“,гр.Тутракан


Заявление за кандидатстване в 1-ви клас

Заявление за записване в 1-ви клас

Заявление за записване в 5-ти клас

Заявление за преместване на ученик


Услугите, предлагани в електронен вариант позволяват да изтеглите съответното заявление по образец от тази страница, да го попълните на компютър и след това да го изпратите на адреса на училището.