Компютърни игри от Нас за Вас


TYPE FASTER {Нека проверим, можете ли да пишете правилно, когато сте стресирани}
КИБИ {Кой Иска Да Бъде Интелигент? Игра по фактология и дедукция}
Спаси Земята {Този Път... Екипна ролева игра за изучавали Web Design или Интернет Програмиране}